mm

Opphavsrett

Opphavsrett til oppskriftene 
Blogginnlegg er beskyttet av Åndsverksloven. Det vil si at all tekst skrevet av meg, og alle bildene tatt av meg, er jeg opphavsmann til. Dette sikrer også dermed retten til å bli navngitt som opphavsmann (§ 3) og at materialet ikke fritt kan benyttes av andre (§ 2).
Matoppskrifter er i utgangspunktet ikke omfattet av åndsverkloven. Dette fordi teksten ikke anses som et åndsverk, men som en beskrivelse av en fremgangsmåte. Opphavsretten gjelder med andre ord verkenes utforming, ikke verkenes ideer, den viten eller de metodene som verkene uttrykker. Det er altså måten som ideene kommer til uttrykk på, ikke ideene i seg selv, som blir beskyttet av opphavsretten.

Når du benytter opphavsrettslig beskyttet materiale skal opphavsmannen navngis (og eventuelt lenkes til). Du kan lese mer om opphavsrett her.

Tekst og bilder til eget bruk
Ønsker du å låne opphavsrettslig beskyttet tekst og bilder må dette avtales særskilt før eventuell publisering. Send meg en mail med link til siden din og opplysninger om hva du vil benytte, så lar det seg helt sikkert ordne.
Alle bilder som publiseres på bloggen er tatt av meg, med mindre noe annet er presisert.

Link
Mange lurer på om det er greit at de linker fra sin egen blogg/nettside til bloggen min, og det er selvfølgelig helt i orden. Det er alltid koselig om du sender meg en melding på forhånd, men dette er opp til deg.


Har du spørsmål om opphavsrett og bruk av materiale, så send meg gjerne en mail.♥ Tove


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.